คลังภาพ / Photo Gallery > การประชุมวิชาการ 6สถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการ 6สถาบัน ครั้งที่ 2

วันพุที่ 31 ส.ค.54    การประชุมทางวิชาการระหว่าง หลักสุตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2  เรื่อง "รัฐบาลใหม่ กับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทย"  โดยมี คุณ กิตติรัตน์  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการจัดสัมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.