คลังภาพ / Photo Gallery > คณะ RCSC ภูฏานเยียมชม วปอ.

คณะ RCSC ภูฏานเยียมชม วปอ.

เมื่อ ๒๑ ก.ย.๕๔ เวลา ๑๔๐๐ คณะ Royal Civil Service Commission (RCSC) ราชอาณาจักรภูฏาน โดย H.E. Lyonpo Thinley Gyamtsho, Chairman of RCSC พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม วปอ.ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อประชุมโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย - ราชอาณาจักรภูฏาน ปี 2010 -2013


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.