คลังภาพ / Photo Gallery > คณะ นศ. ม.ป้องกันประเทศ เกาหลีใต้ เยี่ยมชม วปอ.

คณะ นศ. ม.ป้องกันประเทศ เกาหลีใต้ เยี่ยมชม วปอ.

เมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๔ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ คณะนักศึกษา Korea National Defense University (KNDU) โดยมี Professor Choi Jong Chul หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นยศ พ.อ. พลเรือน และ ผชท.เกาหลีใต้/กรุงเทพ รวม ๑๘ คน  เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.สปท. และ ผอ.วปอ.สปท. ในการนี้ขอรับฟังการบรรยายเรื่อง Thailand Strategy Outlook 2011 จาก ศศย.สปท.ด้วย


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.