คลังภาพ / Photo Gallery > คลังภาพในโอกาสเปิดตัวเวปไซด์ใหม่ version 2012

คลังภาพในโอกาสเปิดตัวเวปไซด์ใหม่ version 2012

ฉลองเวปไซด์ใหม่ คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีรูปสวยๆ มาฝาก สามารถคลิกขวา save as ไปใช้ทำพาวเวอร์พอยท์ได้เลย ทีมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (NDC_ICT) ได้ทำลายน้ำไว้ด้วยสำหรับการใช้นอกองค์กร โปรดใช้ด้วยความเหมาะสม ทุกภาพเป็นสมบัติของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.