คลังภาพ / Photo Gallery > ประมวลภาพเครื่องแต่งกายชุดปกติขาว นศ.วปอ.(นักธุรกิจเอกชนและนักการเมือง)

ประมวลภาพเครื่องแต่งกายชุดปกติขาว นศ.วปอ.(นักธุรกิจเอกชนและนักการเมือง)

ตามระเบียบ วปอ.ฯ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายชุดปกติขาวสำหรับนักศึกษา วปอ.ปี ๕๒ ได้กำหนดแบบเครื่องแต่งกายไว้ใช้ในโอกาสงานพิธีของ วปอ. ไปดูภาพในโอกาสต่างๆ ครับ


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.