คลังภาพ / Photo Gallery > การประชุมวิชาการ 6 สถาบัน ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการ 6 สถาบัน ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555    วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมีสถาบันพระปกเกล้าเป็นเจ้าภาพ


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.