คลังภาพ / Photo Gallery > ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๗

ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๗

 ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.