คลังภาพ / Photo Gallery > วันรายงานตัวของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58

วันรายงานตัวของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58

พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเ่ทศ ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ ่ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  โดยในกิจกรรมดังกล่าว พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้เป็นผู้นำคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันฯ และแนะนำคณาจารย์ของ วปอ.ฯ แก่นักศึกษาฯ


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.