คลังภาพ / Photo Gallery > นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ (รอบบ้าน) ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ (รอบบ้าน) ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

       นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ (รอบบ้าน) ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ พ.ย.๕๘ อาทิ จีน เมียนม่าร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย/สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบันการศึกษา เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

       การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ อาทิ ด้านเศรษฐกิจและการค้าทางทะเลที่เมืองฝางเฉินก่าง เมืองท่าเรือขนาดใหญ่ของมณฑลกว่างสีตั้งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปู้ทางตอนเหนือของนครหนานหนิง โดยมี Mr. Zhu Sheng Yong รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ และจัดให้มีการบรรยายสรุปพร้อมนำชมกิจการท่าเรือ เมืองท่านี้มีพรมแดนทางบกติดกับเวียดนามบริเวณด่านตงซิง ซึ่งเป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าจีน-แวียดนาม มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีนผ่านท่าเรืออาจยังไม่พัฒนามากนักด้วยมีข้อจำกัดหลายประการ อย่างไรก็ตาม ทางเมืองฝางเฉินก่างได้เร่งพัฒนาทางด้านโครงสร้างและระบบการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าและการลงทุน เชื่อได้ว่าเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบแล้วน่าจะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าได้มากขึ้น

 


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.