คลังภาพ / Photo Gallery > กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช (ปี ๒๕๕๘)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช (ปี ๒๕๕๘)

 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธ.ค.๕๘ วปอ.ฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติหลายกิจกรรม อาทิ การทำความสะอาดอาคารสถานที่ การปฏิญานเป็นข้าราชการที่ดี การวางพานพุ่มสักการะ เป็นต้น


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.