คลังภาพ / Photo Gallery > ดูงานภาคเหนือ วปอ.58

ดูงานภาคเหนือ วปอ.58

พลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราขอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำ นำนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่าง ๑๑ - ๑๗ ม.ค.๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ตามโครงการและหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ เป็นต้น ในการนี้คณะนักศึกษายังได้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ด้วย

 


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.