คลังภาพ / Photo Gallery > พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

         วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ สำนึกในพระกรุณาคุณในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด และปลอกแขนจำนวน ๑๐ อัน ของมูลนิธิอสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบแด่ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

         ทั้งนี้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในโอกาสทำกิจกรรม CSR ในการเดินทางศึกษาและดูงานภูมิประเทศภาคตะวันออกของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๘   ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.