คลังภาพ / Photo Gallery > การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ของ นศ.วปอ.๕๘

การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ของ นศ.วปอ.๕๘

เมื่อ ๖ - ๑๐ มิ.ย.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ ได้นำนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เดินทางดูกิจการพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดนครนายก สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ซึ่งเป็นการเดินทางไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว นศ.ยังได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ อ.เมือง จว.สระแก้ว "โครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี" จำนวน 7 หลัง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 700,000.-บาท และร่วมกันมอบถุงยังชีพที่รับมอบมาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 300 ถุงให้แก่ราษฏรในพื้นที่ด้วย 


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.