คลังภาพ / Photo Gallery > ผ้าป่าสามัคคีตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน ณ วัดจันทร์สโมสร

ผ้าป่าสามัคคีตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน ณ วัดจันทร์สโมสร

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ก.ค.๕๙  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ รวมทั้ง บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดจันทรสโมสร และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวัดจันทรสโมสร พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนวัดจันทรสโมสร รวมมูลค่า 373,486.-บาท กิจกรรมสาธารณกุศลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบก.ทท. "1 วัด 1 โรงเรียน 1 ชุมชน "TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.