คลังภาพ / Photo Gallery > การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ของ นศ.วปอ.๕๘

การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ของ นศ.วปอ.๕๘

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ค.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ ได้นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เดินทางไปดูกิจการภาคตะวันตก ณ จว.กาญจนบุรี โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ จากส่วนราชการและหน่วยงานหลักของ จว. ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด , ปัีญหาการบุรุกทรพยากรธรรมชาติ , การค้าชายแดน , ท่าเรือน้ำลึกทวาย ,  ปัญหาชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของ พล.ร.๙ / กกล.สุรสีห์ รวมทั้งรับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบของ กรม ร.ฉก. อีกด้วย  

          จากนั้นได้นำคณะ นศ. ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ได้แก่ การมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ปีมหามงคลของ จว. และมอบเครื่องมืองทางการเกษตรให้แก่ พล.ร.๙ สำหรับในภาคบ่ายเป็นการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ่ทางวัฒนธรรมและกีฬาสัมพันธ์ 


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.