คลังภาพ / Photo Gallery > พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ.ฯ ปี ๕๙

พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ.ฯ ปี ๕๙

  เมื่อ ๑๐ ส.ค.๕๙ พลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำข้าราชการ วปอ. และ นศ.วปอ.๕๘ ที่ทำหน้าที่เป็นกองบัญชาการแห่งชาติ National Command (NATCOM) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. วทบ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี ๕๙ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท. โดยมี พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร รอง ผบ.ทสส.(๑) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผบ.วสท.ฯ , ผบ.รร.สธ.เหล่าทัพ และ นศ./ ผู้เข้าร่วมการฝึกของทุกสถาบัน 


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.