ReadyPlanet.com

คลังภาพ / Photo Gallery > พิธีปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘

พิธีปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๒ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วย รอง ผอ.วปอ.ฯ ผอ.สวม.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กห./ประธานสภา วปอ. ที่กรุณาเป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ทั้งนี้ รมว.กห.ได้กรุณาให้โอวาทแก่ นศ.วปอ.๕๘ ขอให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เพื่อประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.