ReadyPlanet.com

คลังภาพ / Photo Gallery > พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ภาพพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.