****กำหนดการแถลงผลงานวิจัยของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙ มีกำหนดจัดขึ้นในห้วงวันที่ ๘ มิถุนายน-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องบรรยายอาคารวปอ. และหอประชุมพิบูลสงคราม*****  


คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ภาพถ่ายงานสัมนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ เรื่อง ปัจจัยของความสำเร็จในการปฏิบัติเพื่อสร้างความปรองดองให้เป็นรูปธรรม

...อ่านรายละเอียด

 Mr. Yoshiaki SAKAGUCHI ผอ.วปอ.ญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท.

...อ่านรายละเอียด

 พิธีเปดการอบรม หลักสูตรผูนำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุนที่ ๓ 

...อ่านรายละเอียด

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (National Defence College of Nigeria) เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. 

...อ่านรายละเอียด

 กำหนดการพิธีเปิด/ปิด และตารางอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่3

More...

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.