****รายนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่๖๐ *****  
No article here !
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึก

...อ่านรายละเอียด

 วปอ.กองทัพบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท.

...อ่านรายละเอียด

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองใช้ประดับในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

...อ่านรายละเอียด

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

...อ่านรายละเอียด

 กำหนดการพิธีเปิด/ปิด และตารางอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่3

More...

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.