&นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 เดินทางศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558"" &&&&& ***** อยู่ระหว่างปรับปรุงเวปไซด์ ในวาระ ๖๐ ปี วปอ.***** ////// วปอ.ฯ ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๕๘ ดูรายละเอียดในข่าวสารสถาบัน /////
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

กำหนดการสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๖ หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์สู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน” 

...อ่านรายละเอียด

โดย   พลตรี ปริญญา  ขุนนาศรี   (วปอ.๕๕)  รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 

 


 

...อ่านรายละเอียด

 มติสภา วปอ.ฯ ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ เม.ย.๕๘

...อ่านรายละเอียดicon


icon


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.