เรียน นศ.วปอ.๕๗ กรุณาทราบการเตรียมเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มรัฎฐาภิรักษ์ ดูรายละเอียดในข่าวสารสถาบัน ......... <<<<<< กำหนดวันแถลงยุทธศาสตร์ชาติผลงานของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป >>>>>> กรณีรายชื่อนักศึกษาใหม่ วปอ.๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ โปรดรอดูประกาศจากเวปไซด์และหนังสือเรียนต้นสังกัด

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

กำหนดจัดการแถลงในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ย.๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ผู้เข้าร่วมงานเฉพาะแขกรับเชิญที่มีหนังสือไปยังต้นสังกัด และผู้สนใจที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

...อ่านรายละเอียด

ตารางการฝึกซ้อม กำหนดการ และแบบตอบรับ โปรดตอบกลับภายใน ๓๐ ก.ย.๕๙ เพื่อดำเนินการต่อไป

...อ่านรายละเอียด

 รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าเรียน หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๙ อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงกลาโหม เพื่อออกคำสั่งให้เป็นนักศึกษา

...อ่านรายละเอียด

เมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๖๐๐ วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม "วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองศิริราชสมบัติ ๗๐ ปี และนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช 

...อ่านรายละเอียด

 เมื่อ ๑๖ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ วปอ.ฯ จัดการประชุมสภา วปอ. ครีั้งที่ ๒/๕๙ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กห./ประธานสภา วปอ. เป็นประธานการประชุม

...อ่านรายละเอียด

 เมื่อ ๑๐ ส.ค.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำข้าราชการ วปอ. และ นศ.วปอ.๕๘ ที่ทำหน้าที่เป็นกองบัญชาการแห่งชาติ National Command (NATCOM) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. วทบ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี ๕๙ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.

...อ่านรายละเอียดการพัฒนาระบบราชการของ วปอ.สปท.
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.