******&&&  นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 ท่านใดติดขัดปัญหาการใช้งานระบบไอที/ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ โปรดเข้าระบบด้วยอีเมลล์ทางการที่ วปอ. จัดทำให้เท่านั้น xxxxxx.xx@thaindc.org สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaindc.org ค่ะ &&&******&&& วปอ.ฯ ขอความกรุณา นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 ได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิ๊กที่ "ระบบตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา (เป็นระบบที่เปิดให้นักศึกษา วปอ.ฯ สามารถปรับปรุงได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาใน วปอ.ฯ)"

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

การเดินทางดูกิจการประเทศรอบบ้าน ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ (รอบบ้าน) ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ พ.ย.๕๘ อาทิ จีน เมียนม่าร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย/สิงคโปร์ 

...อ่านรายละเอียด
ผบ.ทสส. กรุณาบรรยายให้แก่หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘

พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ ผบ.ทสส. กรุณาบรรยาย วิชา ป-๒ บทบาทของกองทัพในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ให้แก่ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม

...อ่านรายละเอียด
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘

ดร.วิษณุ  เครืองาม รอง นรม. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม 

...อ่านรายละเอียด
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง

...อ่านรายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ  "ไทยทั่วโลก รวมใจเป็นหนึ่ง บอกรักพ่อให้ก้องโลก"๑๑ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พร้อมกันทั่วประเทศ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.bikefordad2015.com การพัฒนาระบบราชการของ วปอ.สปท.
การพัฒนาระบบราชการของ วปอ.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 23/09/2015   20:59:54

 พื้นที่รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ วปอ.สปท. 

More...
ทำเนียบผู้เชียวชาญการพัฒนาระบบราชการ
วันที่ 23/09/2015   21:15:03
More...
การจัดการความรู้ วปอ.สปท.
วันที่ 13/10/2015   20:55:12

 พื้นที่นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของ วปอ.สปท. 

More...
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.