***** วารสารรัฎฐาภิรักษ์ ฉบับที่ 3 ปี 2559 จัดทำในรูปแบบ PDF ไฟล์ ขอเชิญศิษย์ วปอ. ทุกรุ่น และผู้สนใจ คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ *****"  
No article here !
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
...อ่านรายละเอียด

 ข่าวสารกิจกรรมการดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ.๖๐

...อ่านรายละเอียด

...อ่านรายละเอียด

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สทป.  บรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ และจัดแสดงนวัตกรรมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ ณ อาคารหอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

...อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและแนะนำการปฏิบัติ  โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (Sufficiency Economy Leadership For Security : SELS) รุ่นที่ ๑ - ๓   รอบที่ ๒  และเพิ่มเติม

More...

มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคาร ในการโอนเงินค่าลงทะเบียนของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง 

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.