&&&*----นักศึกษา วปอ.ฯ กรุณาตรวจสอบแผนผังที่นั่งตามรายชื่อและเลขที่นั่ง ในระหว่างวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๘ - ๑๑ พ.ย.๕๘ ได้โดยคลิ๊กที่เมนู "ข้อมูลการศึกษา" *----วปอ.ฯ ขอความกรุณา นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 ได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิ๊กที่ "ระบบตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา"
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

เมื่อ ๕ - ๖ ต.ค.๕๘ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ต้อนรับ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสมารับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา 

...อ่านรายละเอียด

เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๘ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ระหว่าง พลโท สุรสิทธิ์  ถนัดทาง และพลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์  

...อ่านรายละเอียด

...อ่านรายละเอียด

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ ภายใต้Theme "ของขวัญของพ่อ...คือลูกรู้แทนคุณ" ๑๑ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พร้อมกันทั่วประเทศ ติดตามข่าวสารการสมัครเร็วๆ นี้ การพัฒนาระบบราชการของ วปอ.สปท.

วันที่ 23/09/2015   20:59:54

 พื้นที่รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ วปอ.สปท. 

More...


วันที่ 23/09/2015   21:15:03
More...


วันที่ 29/09/2015   11:44:05

 พื้นที่นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของ วปอ.สปท. 

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.