<<<<<< กำหนดวันแถลงยุทธศาสตร์ชาติผลงานของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป >>>>>>

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ASEAN security challenge in an era of surging Great Power influence : A view from Australia icon

 เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๙ Dr.John Blaxland นักวิชาการอาวุโสประจำ Australian National University ให้เกียรติยรรยายพิเศษ โดย พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ

...อ่านรายละเอียด
ผ้าป่าสาม้คคีตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน

  เมื่อ ๓ ก.ค.๕๙  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วยข้าราชการ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ รวมทั้ง บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดจันทรสโมสร 

...อ่านรายละเอียด
การบรรยายพิเศษของ ออท.สหรัฐประจำประเทศไทย

 เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๕๙  H.E. Mr.Glyn T. Davies ออท.สหรัฐ ประจำประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ นโยบายของสหรัฐในเอเชีย ณ หอประชุมพิบูลสงคราม

...อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗

 เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ นายสุรเกียรติ  เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรุณาให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก งานวิชาการระหว่างการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน How to Drive Thailand to AC

...อ่านรายละเอียด
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ พื้นที่ภาคตะวันออก ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

 เมื่อ ๖ - ๑๐ มิ.ย.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 ดูกิจการพื้นที่ภาคตะวันออก อาทิ นครนายก สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี 

...อ่านรายละเอียด


 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการไปออกเสียงประชามติการพัฒนาระบบราชการของ วปอ.สปท.
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.