*****ขณะนี้ ครม.อนุมัติให้ภาคเอกชนเข้ารับการศึกษาได้ในหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 59 แล้ว รายละเอียดในข่าวสารสถาบัน *****

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ
...อ่านรายละเอียด

 เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ นศ.วปอ.๕๘ เข้ารับการทดสอบความรู้ครั้งที่ ๒ กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิธีศึกษาของโครงการและหลักสูตรการศึกษาของ วปอ. เพื่อนำเสนอผลผลิตการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ  โดยมุ่งหมายให้ นศ.ทุกคนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวทางของ วปอ. เข้ากับกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

...อ่านรายละเอียด

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๕๙-๖๐ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๑ พ.ค.๕๙ ได้รับอนุมัติให้รับภาคเอกชนแล้ว

...อ่านรายละเอียด

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รมว.กห./ประธานสภา วปอ. เป็นประธานการประชุม สภา วปอ.ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ พร้อมด้วยกรรมการสภา วปอ. โดยมี พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ

...อ่านรายละเอียด

๑๑ มี.ค.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์พร้อมด้วยผู้แทน นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ มอบทุนทรัพย์เเละสิ่งของตามโครงการ "พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย"

...อ่านรายละเอียด

 เมื่อ ๓ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ นศ.วปอ.๕๘ เข้ารับการทดสอบความรู้ครั้งที่ ๑ กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิธีศึกษาของโครงการและหลักสูตรการศึกษาของ วปอ.

...อ่านรายละเอียด

การพัฒนาระบบราชการของ วปอ.สปท.
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.