***** วารสารรัฎฐาภิรักษ์ ฉบับที่ 3 ปี 2559 จัดทำในรูปแบบ PDF ไฟล์ ขอเชิญศิษย์ วปอ. ทุกรุ่น และผู้สนใจ คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ *****"  
No article here !
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ 

...อ่านรายละเอียด

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย

...อ่านรายละเอียด

...อ่านรายละเอียด

 ข่าวสารกิจกรรมการดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ.๖๐

...อ่านรายละเอียด

 ขอเชิญชม การถ่ายทอดสด พิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

More...

ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ ๒ – ๓ (รอบสาม)

 

More...

มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคาร ในการโอนเงินค่าลงทะเบียนของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง 

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.