&&& การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและคณะกรรมการกลั่นกรองได้ดำเนินการนำรายชื่อเสนอ สภา วปอ. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอประกาศรายชื่อเร็วๆ นี้
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

...อ่านรายละเอียด
ขอเชิญร่วมสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญผู้มี่จิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ สร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

...อ่านรายละเอียด
กำหนดการสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๖

กำหนดการสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๖ หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์สู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน” 

...อ่านรายละเอียด


icon


icon

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดินTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.