บรรยายสรุปจากคณะผู้แทนกองทัพฝรั่งเศส

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ พล.ท. ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้การต้อนรับ Maj.Gen. Regis COLCOMBET, Head of Regional Affairs Office, Directorate General for International Relations and Strategy และคณะผู้แทนกองทัพฝรั่งเศส บรรยายสรุปเรื่อง French Strategy for Indo-Pacific และร่วมหารือเรื่องสถานการณ์ยูเครน และอาเซียน ณ ห้องประชุม ๑๔๑ วปอ.สปท

Visitors: 198,971