ประชุมสภา วปอ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองประธานสภา วปอ. เป็นประธานในการประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ วปอ.สปท.

Visitors: 198,949