ประชุมใหญ่สามัญ

วันพุธ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 198,948