&&& ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครบรอบ ๖๐ ปี วปอ.***** ////// วปอ.ฯ ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๕๘ ดูรายละเอียดในข่าวสารสถาบัน /////
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

...อ่านรายละเอียด

กำหนดการสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๖ หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์สู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน” 

...อ่านรายละเอียด

โดย   พลตรี ปริญญา  ขุนนาศรี   (วปอ.๕๕)  รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 

 


 

...อ่านรายละเอียดicon


icon

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดินTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.