การประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๕๗

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอออกคำสั่งกระทรวงกลาโหม
คาดว่าจะประกาศได้ในต้นเดือน ก.ย.๕๗ นี้
โปรดติดตามการประกาศจากเวปไซด์
และ วปอ.ฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดของท่าน
อย่างเป็นทางการอีกครั้ง