<<<<<< กำหนดวันแถลงยุทธศาสตร์ชาติผลงานของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป >>>>>>

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗

 เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ นายสุรเกียรติ  เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรุณาให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก งานวิชาการระหว่างการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน How to Drive Thailand to AC

...อ่านรายละเอียด
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ พื้นที่ภาคตะวันออก ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

 เมื่อ ๖ - ๑๐ มิ.ย.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 ดูกิจการพื้นที่ภาคตะวันออก อาทิ นครนายก สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี 

...อ่านรายละเอียด
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพicon

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพจำนวน ๓๐๐ ชุด และปลอกแขนจำนวน ๑๐ อัน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ เพื่อมอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

...อ่านรายละเอียด
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วปอ.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว ไม่สามารถคลิกเข้าสู่ระบบได้อีก โปรดฟังประกาศรับสมัครรุ่นต่อไปในปีการศึกษาหน้า

...อ่านรายละเอียด
การพัฒนาระบบราชการของ วปอ.สปท.
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.