ReadyPlanet.com
dot dot


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถาบันการศึกษาสูงสุดด้านความมั่นคง มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการในการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ผู้บริหารทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรับผิดชอบร่วมกัน ในการรักษาความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาความมั่นคงของชาติ

The National Defence College (NDC)
Thailand's highest educational institution on strategyand security studies. Our body consist of senior militaty,police and civilian officials from various governmental agenciesand prominent executives from private and political sectors.

<<<< การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๕๗ - ๕๘ อยู่ระหว่างเตรียมการประชุม สภา วปอ. โปรดติดตามประกาศจากเวปไซด์ คาดว่าจะประกาศได้ใน พ.ค.๕๗ นี้ >>>> 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๗ นายจอน แจ มัน ออท.สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ และเทคโนโลยีสู่เวทีโลก

รายละเอียด...

 เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๗ นศ.วปอ.๒๕๕๖ ทดสอบความรู้วิชายุทธศาสตร์ครั้งที่ ๒ ตามโครงการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา

รายละเอียด...

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๕๙ ปี เมื่อ ๓๑ ม.ค.๕๗

รายละเอียด...

นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ครบรอบ ๑๘๐ ปี 

รายละเอียด...

เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๕๖ เวล ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ นศ.วปอ.๒๕๕๖ ประกอบด้วย หลักสูตร วปอ.รุ่น ๕๖ หลักสูตร ปรอ.รุ่น ๒๖ และ หลักสูตร วปม.รุ่น ๗ เข้าทำการทดสอบความรู้ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาเป็นคณะกรรมการ ตามกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียด...

ขอเชิญศิษย์ วปอ.ทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่และร่วมต้อนรับ นศ.วปอ.๒๕๕๖ ใน ศ.๓๑ ม.ค.๕๗

รายละเอียด...

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
  2013-11-05

เดินทางใน 17-28 มี.ค.57 จำนวน 10 สายการเดินทาง (ทวีปยุโรป) ขอเชิญบริษัททัวร์ที่สนใจแสดงความประสงค์ภายใน 15 พ.ย.56 นี้ 

รายละเอียด...

ระบบจัดการศึกษา [เฉพาะศิษย์ วปอ.และคณาจารย์]
bulletติดต่อฝ่ายสนับสนุนไอที
ระบบ Mil-Doc ผ่านเครือข่าย บก.ทท.
ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ทางทหาร
dot

dot
dot
dot
dot
dot


Follow me >>>


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.

  เกี่ยวกับเรา/About us
VDO Presentation
ประวัติ
วิสัยทัศน์
เครื่องหมายรัฏฐาภิรักษ์
ผังการจัด
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ
อดีตผู้บังคับบัญชา
งานวิชาการ/Academic Papers
ยุทธศาสตร์ชาติ
สัมมนาวิชาการ ๖ สถาบัน
บทความวิชาการ
บทคัดย่อเอกสารวิจัย
ผลการสัมมนา
ผลการถกแถลง
กระดานข่าว/เว็ปบอร์ด
ห้องรับแขก
ห้องกาแฟ
ห้องพักอาจารย์

สารสนเทศ/NDC Info
กำหนดการศึกษา
ข้อมูลเพื่อนักศึกษา
เอกสารการบรรยาย
การประเมินต่างๆ
เอกสารการเดินทาง
การทำรายงาน
การทำเอกสารวิจัย

ติดต่อ/Contact Us
ที่อยู่ Address
หมายเลขโทรศัพท์
แผนที่ Map
Facebook
Twitter

 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Address : 64 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 0 2691 9341-5 Fax : 0 2276 2111 Email : info@thaindc.org Website : http://www.thaindc.org