***กำหนดการรับฟังการชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  

 

    เข้าระบบสืบค้นเอกสารวิจัย วปอ.

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

...อ่านรายละเอียด

 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

...อ่านรายละเอียด

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 

...อ่านรายละเอียด

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ หลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๒๑

...อ่านรายละเอียด

 กำหนดการรับฟังการชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

More...

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.