ReadyPlanet.com

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร  

 

 

เข้าระบบสืบค้นเอกสารวิจัย วปอ.
 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 ประชุมสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

...อ่านรายละเอียด

 พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒

...อ่านรายละเอียด

 ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารจีนและคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.

...อ่านรายละเอียด

 ผลการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ประเทศในกลุ่ม อาเซียน +๓

...อ่านรายละเอียด

 ระเบียบปฏิบัติประจำการเรียนการสอนออนไลน์ วปอ.สปท.

More...

 กำหนดการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 62 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

More...

 การจัดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ 

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.