ReadyPlanet.com

   หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง กำลังเปิดรับสมัครสำหรับผู้สนใจเข้ารับการอบรม คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์สมาคม วปอ.   

 ความรอบรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ การประสานงาน เป็นยอดปรารถนาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

 

เข้าระบบสืบค้นเอกสารวิจัย วปอ.

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

...อ่านรายละเอียด

 พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑

...อ่านรายละเอียด

การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

...อ่านรายละเอียด

 การประชุมสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓

...อ่านรายละเอียด

ประกาศสรรหาบริษัททัวร์นำคณะเดินทางเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาภูมิประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนพลัส ๓ (ASEAN +3)  

More...

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ ประกาศเตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร สวปอ.มส. ในห้วงเดือน ต.ค.๖๒ ผู้สนใจดูข่าวประกาศได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ

More...TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.