ReadyPlanet.com
พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ article

พล.ท. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ หลักสูตรบุคลากรทางลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๕๐ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.