คณะภูฏานเยี่ยมชม วปอ.

เมื่อ ๒๑ ก.ย.๕๔ เวลา ๑๔๐๐ คณะ Royal Civil Service Commission (RCSC) ราชอาณาจักรภูฏาน โดย H.E. Lyonpo Thinley Gyamtsho, Chairman of RCSC พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม วปอ.ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อประชุมโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย - ราชอาณาจักรภูฏาน ปี 2010 -2013

เมื่อคณะเดินทางถึงกองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศแล้ว ได้วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงครามแล้ว ได้เยี่ยมคำนับ พล.อ.ภุชงค์  รัคนวรรณทีอาคารกองบัญชาการ  จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง วปอ. ณ ที่นั้น  พล.ท.ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ผอ.วปอ.สปท.ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ลงนามในสมุดเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะ RCSC ภูฏาน และผู้แทน วปอ. อาทิ ท่านรองผู้อำนวยการ ท่านที่ปรึกษา และคณาจารย์ผู้อำนวยการกองวิชารวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองอย่างดียิ่ง ก่อนเดินทางกลับได้ร่วมกันถ่ายรูปที่ระลึก นับเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน

ที่มา : กองพัฒนาการศึกษา วปอ.

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.