NDU จีนเยี่ยมชม วปอ.

เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๔ รอง ผบ.มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและคณะรวม ๓๒ ท่าน เข้าเยี่ยมชม วปอ. คณะได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.สปท.และรับฟังการบรรยายสรุปจาก วปอ.เกี่ยวกับภารกิจการจัด การเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้แทน กห.ยังร่วมบรรยายในเรื่อง Thailand's Defence Policy, Defence Forces Building and Regional Security Situation

เนื่อหาการบรรยายน่าสนใจอย่างไหร  คลิกที่นี่  หลังการบรรยายเป็นการตอบข้อซักถาม กล่าวขอบคุณในน้ำใจที่ประเทศจีนเป็นประเทศแรกๆ ที่ส่งความช่วยเหลือมาให้ผู้ประสพอุทกภัย จากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึก ถ่ายรูปหมู่และรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยายกาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ที่มา : งานเตรียมการ กพศ.วปอ.ฯ (๒๑ ต.ค.๕๔)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.