รายชื่อนักศึกษา วปอ.2555 ปรับปรุง ๑ ต.ค.๕๕

 

กพศ.วปอ.สปท. ได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ หลังจากได้รับรายชื่อผู้มาเข้ารับการศึกษาแทนผู้สละสิทธิ์แล้วดังนี้

ลำดับ
 
หลักสูตร
 
นศ.ไทย นศ.ต่างชาติ  รวม    ตามหน่วยงาน ตามตัวอักษร หมายเหตุ
Word PDF Word PDF  อัพเดท 1 ต.ค.55 
1 วปอ.55 105 3 * 108  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  
2 ปรอ.25 115 - 115  คลิก  คลิก คลิก  คลิก  
3 วปม.6 61 - 61  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  
  รวมเป็น 281 3 284 รายชื่อตามหมู่ลูกเสือ 10 หมู่ : คลิกที่นี่   อัพเดท 8 ก.ย.55 

 หมายเหตุ * นศ.ต่างชาติประกอบด้วย มาเลเซีย ๒ นาย และอินโดนีเซีย ๑ นาย

ที่มา : งานแผนและโครงการ กพศ.วปอ.สปท. (๗ ก.ย.๕๕) ปรับปรุงล่าสุด ๓ ต.ค.๕๕
งานกองพัฒนาการศึกษา
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.