กฐินพระราชทาน ปี 2555

   

  
แฟ้มภาพ : พล.อ.จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสมาคม วปอ. / ประธานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
ประธานคณะกรรมการอำนวยการทอดกฐินพระราชทานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๕

     ด้วยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ กำหนดการ | แบบตอบรับร่วมพิธี/ร่วมทำบุญ

การร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ๓ ช่องทาง

๑. โอนปัจจัย ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี "กฐินพระราชทานสมาคมวิทยาบัยป้องกันราชอาณาจักร
เลขที่บัญชี 021-2-81182-2 
โปรดส่งสำเนาเอกสารการโอน พร้อมชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของท่าน ไปยังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
โทรสาร 02-691-9351

๒. ส่งปัจจัยโดยตรงที่ แผนกการเงิน วปอ. ชั้น ๑ อาคารที่ทำการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เลขที่ ๖๔ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

๓. ส่งโดยตรงที่วัดในวันทอดกฐินพระราชทาน ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดอาวุธวิกสิตาราม 

ทั้งนี้กรุณาส่งบัจจัยร่วมทำบุญ (ในกรณีที่ ๑ และ ๒) ภายในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๕๕ และสมาคมฯ จะได้ส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไป

ที่มา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วปอ. (๑๐ ก.ย.๕๕)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.