รายชื่อนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ แก้ไข ๑ ต.ค.๕๕

 ประกาศรายชื่อนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ มีการแก้ไขยศ และข้อความที่ผิดพลาด
หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า อัพเดท ๑ ต.ค.๕๕    

ประกอบด้วย

หลักสูตร วปอ.๕๕ : คลิก

หลักสูตร ปรอ.๒๕ : คลิก

หลักสูตร วปม.๖ : คลิก

รายชื่อตามหมู่ลูกเสือ คลิกที่นี่

ที่มา : งานโครงการและหลักสูตร กพศ.วปอ.ฯ (๑๐ ก.ย.๕๕) อัพเดทไฟล์เมื่อ ๓  ต.ค.๕๕

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.