การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๖ - ๕๗

 

         เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผบ.ทสส./รองประธาน สภา วปอ. ปฏิบัติหน้าที่สภา วปอ. กรุณาเป็นประธานการประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปี ๔๖ - ๕๗ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสภา วปอ.  ที่ประชุมมีมติเปิดการศึกษาปี ๕๗ - ๕๘ จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๗ โดยรับบุคลากรจากทุกภาคส่วน อายุตั้งแต่ ๔๘ - ๕๕ ปี  ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.