พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๗)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวน ๑๐๙๒ นาย

รายละเอียด  คลิกดาวโหลดที่นี่

ที่มา : เวปไซด์ราชกิจจาฯ (๙ ต.ค.๕๗)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.