ขอเชิญร่วมสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ สร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.