คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ
  • เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  คณะผู้แทนจาก United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) สหราชอาณาจักร  นำโดย Ms.Melanie Robinsons และ Ms.Amanda Timms  ได้เข้าหารือกับ วปอ.ฯ ในหัวข้อเรื่อง "Blobal Strategic trends" โดยมี พลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และผู้แทนนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ  ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   
   

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.