การประชุมสถา วปอ. ครั้งที่ ๒ article

 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม / ประธานสภา วปอ.  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสถา วปอ. ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.