กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง article

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมกับ คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมกันปลูกดาวเรืองสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.