ผบ.กองกำลังฝรั่งเศสภาคพื้นแปซิฟิกและคณะ เข้าเยี่ยมเยียน วปอ. article

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พล.ร.ต. Denis BERTRAND ผบ.กองกำลังฝรั่งเศสภาคพื้นแปซิฟิกและคณะ เข้าเยี่ยมเยียน วปอ. พร้อมทั้งบรรยายสรุปให้แก่ข้าราชการและนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๐ ในหัวข้อเรื่อง "France and security in the ASIA-Pacific" โดยมี พล.ท. ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นประธานในการต้อนรับ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.