จิตอาสางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.