คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง

กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ฯ ในกฐินกาล พุทธศักราช ๒๕๕๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (วัดลิงขบ) เขตบางพลัด กทม. 

การดูกิจการศูนย์การทหารม้า

นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เดินทางดูกิจการศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี หนึ่งในการศึกษาภาคการปฐมนิเทศ 

นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัด

 พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัดระหว่าง ๒ - ๖ พ.ย.๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘

 นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่าง ๒๖ - ๓๐ ต.ค.๕๘ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยียมชม วปอ.

คณะผู้บริหารและนักศึกษาจากสถาบันทางการทหารชั้นสูง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องการป้องกันประเทศ

การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

 นศ.วปอ.รุ่นที ๕๘ เข้าสู่การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ระหว่าง ต.ค. - พ.ย.๕๘ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งการฟังการบรรยาย การดูกิจการหน่วยงานใน กทม. ตลอดจนหน่วยทหารต่างจังหวัด และการฝึกอบรมลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง

นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา

พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเ่ทศ ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

การรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘

เมื่อ ๕ - ๖ ต.ค.๕๘ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ต้อนรับ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสมารับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา 

ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

 ภาพการแถลงยุทธศาตร์ชาติของนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗

หน้า 11/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.