คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 



สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยียมชม วปอ.

คณะผู้บริหารและนักศึกษาจากสถาบันทางการทหารชั้นสูง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องการป้องกันประเทศ

การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

 นศ.วปอ.รุ่นที ๕๘ เข้าสู่การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ระหว่าง ต.ค. - พ.ย.๕๘ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งการฟังการบรรยาย การดูกิจการหน่วยงานใน กทม. ตลอดจนหน่วยทหารต่างจังหวัด และการฝึกอบรมลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง

นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา

พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเ่ทศ ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

การรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘

เมื่อ ๕ - ๖ ต.ค.๕๘ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ต้อนรับ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสมารับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา 

ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

 ภาพการแถลงยุทธศาตร์ชาติของนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗

คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วาระ ๑ ต.ค.๕๘

เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๘ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ระหว่าง พลโท สุรสิทธิ์  ถนัดทาง และพลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์  

ขอเชิญร่วมสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญผู้มี่จิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ สร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

หน้า 11/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]



TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.