คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

 ภาพการแถลงยุทธศาตร์ชาติของนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗

คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วาระ ๑ ต.ค.๕๘

เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๘ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ระหว่าง พลโท สุรสิทธิ์  ถนัดทาง และพลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์  

ขอเชิญร่วมสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญผู้มี่จิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ สร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล"

โดย   พลตรี ปริญญา  ขุนนาศรี   (วปอ.๕๕)  รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 

 


 

ผู้นำเพื่อนสันติภาพ

คณะข้าราชการ วปอ.ฯ เข้าอบรมในโครงการ ฝึกอบรมผู้นำเพื่อนสันติภาพ ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค.58 ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน อ.บ้านนา จ.นครนายก

กำหนดการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

คลิก กำหนดการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘

ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙

 มติสภา วปอ.ฯ ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ เม.ย.๕๘

หน้า 12/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.