คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2554

 นักศึกษา วปอ.2554 สามารถติดตามข่าวสารต่างได้แล้วคลิกเลย

เปิดรับสมัครนักศึกษาปี ๕๖ - ๕๗

วปอ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (วปอ.๒๕๕๖) ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค.๕๖ ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา
ของคณะกรรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะกรรมการพิจารณา
คาดว่าจะประกาศผลได้ในช่วง ก.ค.-ส.ค.๕๖

ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๘ ปี

 วันสถาปนา วปอ.ตรงกับวันที่ ๒ ก.พ.ของทุกปี สำหรับในปีนี้ วปอ.กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าในวันที่ ๑ ก.พ.๕๖ 

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์

 เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๕๕ พล.ท.ชาตรี  ช่างเรียน ผอ.วปอ.สปท. นำข้าราชการ วปอ.ฯ ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์ ณ โถงอาคารอานันทมหิดล รพ.จุฬาลงกรณ์

พิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๕

 ๒๙ พ.ย.๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เ้ป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๕ ปรอ.รุ่นที่ ๒๕ และ วปม.รุ่้นที่ ๖ และบรรยายเรื่อง บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  ซึ่งมี พลโท ชาตรี  ช่างเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้การต้อนรับ

กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ปี ๕๕

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พ.ย.๕๕ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กทม. พล.อ.จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสมาคม วปอ. / ประธานคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย พล.ท.ชาตรี  ช่างเรียน ผอ.วปอ. คณะกรรมการสมาคม วปอ. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ 

การรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ

 เมื่อ ๑ ต.ค.๕๕ พล.อ.ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ผอ.วปอ.ฯ ท่านเดิม ส่งมอบการบังคับบัญชาให้แก่ พล.ท.ชาตรี  ช่างเรียน ผอ.วปอ.ฯ ท่านใหม่

รายชื่อนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ แก้ไข ๑ ต.ค.๕๕

มีการแก้ไข ยศ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ (ต.ค.๕๕) แล้ว

กฐินพระราชทาน ปี 2555

ทอดถวาย ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตพางพลัด กทม.ใน พฤ.๑๕ พ.ย.๕๕ เวลา ๑๔๐๐ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมกัน

โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๕)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ (ชั้นนายพล ต.ค.๕๕)

หน้า 17/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.