ReadyPlanet.com
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 พิธีปิดการศึกษาarticle

 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ 

การแถลงผลการศึกษาarticle

 การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓article

การประชุมสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓ 

ประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒article

 ประชุมสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์article

 พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒

ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารจีนเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.article

 ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารจีนและคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.

ผลการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศarticle

 ผลการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ประเทศในกลุ่ม อาเซียน +๓

บรรยายพิเศษ ออท.ฝศ. ประจำประเทศไทยarticle

 บรรยายพิเศษเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

ประชุมสภา วปอ.article

 ประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรarticle

 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบรอบปีที่ ๖๕

หน้า 2/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.