คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ครั้งที่ 2

 สถาบันวิชาการป้องประเทศ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พ.ค.58 

การจัดการความรู้ของ วปอ. (KM)
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ)

การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพจำนวน ๓๐๐ ชุด และปลอกแขนจำนวน ๑๐ อัน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพจำนวน ๓๐๐ ชุด และปลอกแขนจำนวน ๑๐ อัน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ เพื่อมอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

 

การประกาศผลรายชื่อ นศ.วปอ.๕๗

ขณะนี้่อยู่ระหว่างรอการออกคำสั่งฯ คาดว่าจะประกาศได้ในต้นเดือน ก.ย.๕๗ นี้

การพิจารณารายชื่อเข้าเป็น นศ.วปอ.๒๕๕๖

รายชื่อผ่าน ครม.แล้ว จะประกาศรายชื่อภายใน ๑๐๐๐ วันนี้

หน้า 21/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.