คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 วปอ.๕๘ มอบสิ่งของในโครงการ พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๑ มี.ค.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์พร้อมด้วยผู้แทน นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ มอบทุนทรัพย์เเละสิ่งของตามโครงการ "พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย"

การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๑ ของ นศ.วปอ.๕๘

 เมื่อ ๓ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ นศ.วปอ.๕๘ เข้ารับการทดสอบความรู้ครั้งที่ ๑ กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิธีศึกษาของโครงการและหลักสูตรการศึกษาของ วปอ.

คณาจารย์และนักศึกษา วปอ.๕๘ ลงนามถวายพระพร

 เมื่อ 25 ก.พ.59  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. นำคณาจารย์ และผู้แทน นศ.วปอ.58 ร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เปิดตัวเอกสาร NDC Security Review

 เป็นเอกสารทางวิชาการที่ วปอ.สปท. จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาส วปอ.ครบรอบ ๖๑ ปี เพื่อให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้มีเวทีในการ นำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่างๆ ใน รูปแบบของบทความท่ีเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยี่ยมชม วปอ.

๑๖ ก.พ.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนายทหารนักเรียนจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองทัพสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (The Joint Command and Staff College fo the United Arab Emirates) ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วปอ.ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58

 ผอ.วปอ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)" ของ นศ.วปอ.58 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.นครนายก 

ข้าราชการฝ่ายบริหารกลาโหมอินเดีย เยี่ยมชม วปอ.ฯ

 พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับคณะข้าราชการฝ่ายบริหารจาก กห.อด. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วปอ. เมื่อ ๔ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ 

คืนสู่เหย้า วปอ.๖๑ ปี

เมื่อค่ำวันที่ 2 ก.พ.59 : วปอ.พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่า วปอ. และ นศ.วปอ.ทุกรุ่น ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสังสรรค์ประจำปี หรืองานคืนสู่เหย้า วปอ.61 ปี และถือโอกาสต้อนรับ นศ.วปอ.58 อย่างเป็นทางการ

 

กิจกรรมวันสถาปนา วปอ.ครบรอบ ๖๑ ปี

 เมื่อ ๒ ก.พ.๕๙ พล.อ. สุภกิจ นุตสถิตย์ ผบ.สปท. พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๖๒ รูป และร่วมพิธีสงฆ์ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร วปอ. 

การมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องสมุด

นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ หมู่นกเค้าแมว  ได้มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพรินท์เตอร์ เพื่อใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและงานสืบค้นข้อมูลทางวิชาการของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หน้า 9/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.