คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ

(คลิ๊กชมอัลบั้มภาพ) การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ

การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๒ ของ นศ.วปอ.๕๘

 เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ นศ.วปอ.๕๘ เข้ารับการทดสอบความรู้ครั้งที่ ๒ กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิธีศึกษาของโครงการและหลักสูตรการศึกษาของ วปอ. เพื่อนำเสนอผลผลิตการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ  โดยมุ่งหมายให้ นศ.ทุกคนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวทางของ วปอ. เข้ากับกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รมว.กห./ประธานสภา วปอ. เป็นประธานการประชุม สภา วปอ.ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ พร้อมด้วยกรรมการสภา วปอ. โดยมี พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ

วปอ.๕๘ มอบสิ่งของในโครงการ พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๑ มี.ค.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์พร้อมด้วยผู้แทน นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ มอบทุนทรัพย์เเละสิ่งของตามโครงการ "พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย"

การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๑ ของ นศ.วปอ.๕๘

 เมื่อ ๓ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ นศ.วปอ.๕๘ เข้ารับการทดสอบความรู้ครั้งที่ ๑ กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิธีศึกษาของโครงการและหลักสูตรการศึกษาของ วปอ.

คณาจารย์และนักศึกษา วปอ.๕๘ ลงนามถวายพระพร

 เมื่อ 25 ก.พ.59  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. นำคณาจารย์ และผู้แทน นศ.วปอ.58 ร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เปิดตัวเอกสาร NDC Security Review

 เป็นเอกสารทางวิชาการที่ วปอ.สปท. จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาส วปอ.ครบรอบ ๖๑ ปี เพื่อให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้มีเวทีในการ นำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่างๆ ใน รูปแบบของบทความท่ีเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยี่ยมชม วปอ.

๑๖ ก.พ.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนายทหารนักเรียนจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองทัพสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (The Joint Command and Staff College fo the United Arab Emirates) ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วปอ.ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58

 ผอ.วปอ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)" ของ นศ.วปอ.58 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.นครนายก 

ข้าราชการฝ่ายบริหารกลาโหมอินเดีย เยี่ยมชม วปอ.ฯ

 พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับคณะข้าราชการฝ่ายบริหารจาก กห.อด. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วปอ. เมื่อ ๔ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ 

หน้า 9/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.