โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ๒๕๕๙

 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงคมนาคม รวมสนับสนุนการจัดงาน โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ๒๕๕๙ Sustainable Energy & Technology Asia 2016 ระหว่าง ๒๓ - ๒๕ มี.ค.๕๙ ณ ไปเทค บางนา กทม. 

นาฬิกาที่ระลึก ๖๐ ปี วปอ.

 ร้านค้าสโมสรฯ วปอ. จัดจัดหน่ายในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนา วปอ.

Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ รวมภาพกิจกรรม

 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมสำคัญที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึก ขอเชิญชวนชมภาพประทับใจร่วมกันค่ะ

Defense & Security 2015

 Tri-Service Asian Defense & Security Exhibition, Conference and Networking Event. "The Power of Partnership" November 2-5,2015 , IMPACT Bangkok Thailand 

"BEST" คติพจน์ กระทรวงกลาโหม

 "BEST" คติพจน์ กระทรวงกลาโหม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กรุณาอนุมัติให้หน่วยงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ

หน้า 7/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.