พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปจาก วปอ.สปท. โดยมี พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ วปอ.สปท. หน้า 1/1
1
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.