ReadyPlanet.com
รวมภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ภาพถ่ายการรายงานตัวเข้ารับการศึกษาของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๐
รายละเอียด:

พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พบนักศึกษา วปอ.๖๐ และแนะนำคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในการรายงานตัวเข้ารับการศึกษาของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : การบรรยายในหัวข้อวิชา (ม.๖-๒)
รายละเอียด:

       วปอ.จะจัดการบรรยายให้กับนักศึกษาฯ ในหัวข้อวิชา (ม.๖-๒) เรื่องสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทย และเรื่องร่วมคิดยุทธศาสตร์ประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี และศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม  

 

                                                                            คลิกเพื่อขยายภาพ

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : การเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙
รายละเอียด:

พลตรี นพดล  มังคละทน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ  ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคุณศรีทิพย์  อุชชิน  ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า สวทช.ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมของ สวทช.

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รายละเอียด:

ภาพพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรรณ กรุณาเป็นประธานในการประชุมสภา วปอ. ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รายละเอียด:

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรรณ  กรุณาเป็นประธานในการประชุมสภา วปอ. ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : รมว.กห.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมเยือน วปอ.ฯ
รายละเอียด:

พลเอก โง ชวน หลิก (Ngo Xuan Lich) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ เยี่ยมเยือนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ฟังการบรรยายสรุปและดูกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้การต้อนรับ

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๒ ปี
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๖๒ ปี ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ในวันดังกล่าวทางวิทยาลัยฯ และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอดีตผู้บังคับบัญชาของวิทยาลัยฯ โดยมีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔) และแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และนักศึกษา วปอ. ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ได้ร่วมในพิธีฯ

จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มกราคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : กำหนดการจัดงานวันสถาปนา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบรอบ ๖๒ ปี
รายละเอียด:

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  (คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรายละเอียด)

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มกราคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : พิธียกเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของ วปอ.สปท.
รายละเอียด:

 พลโท ไชยอนันต์   จันทคณานุรักษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙ และข้าราชการของวิทยาลัยฯ ร่วมในงานดังกล่าว

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กันยายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : พิธีปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ ๑๒ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วย รอง ผอ.วปอ.ฯ ผอ.สวม.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กห./ประธานสภา วปอ. ที่กรุณาเป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ทั้งนี้ รมว.กห.ได้กรุณาให้โอวาทแก่ นศ.วปอ.๕๘ ขอให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เพื่อประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5  [ถัดไป]
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.