คลังภาพ / Photo Gallery > ม.ป้องกันประเทศ สปจ.บรรยายพิเศษ

ม.ป้องกันประเทศ สปจ.บรรยายพิเศษ

 พล.ต.หง เสี้ยว ตง  รอง ผอ.สำนักการเมือง ม.ป้องกันประเทศ สปจ.บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศจีน ณ ห้องบรรยายรวม วปอ.


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.