คลังภาพ / Photo Gallery > ภาพวันรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา วปอ.58

ภาพวันรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา วปอ.58

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นการรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ วันแรก  ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ 

 


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.