การฝึกอบรมบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ประจำเดือน มิ.ย. ๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ วปอ.สปท. จัดการฝึกอบรมบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ประจำเดือน มิ.ย. ๖๗ ให้แก่กำลังพล วปอ.สปท. ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนและพนักงานราชการ ณ บริเวณทางขึ้นห้องอาหาร นศ.วปอ. โดยมี รอง ผอ.สวม.วปอ.สปท.(๒) เป็นผู้ควบคุมการฝึกฯ

Visitors: 454,937